Governance

Aedescode en Governancecode

Servatius is lid van Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties. Deze vereniging heeft in een code vastgelegd en uitgewerkt wat de maatschappelijke functie van haar leden is op het gebied van wonen.

Door zich te binden aan de AedesCode laten corporaties zien waarvoor zij staan, waarop zij aanspreekbaar zijn, dat zij kwaliteit bieden en dat zij zich willen verantwoorden naar de omgeving waarin zij opereren. De code geldt voor alle corporaties die lid zijn van Aedes." (bron: Aedesnet).


Op 1 juli 2015 is er een nieuw Governancecode voor woningcorporaties in gegaan. Deze code bevat eisen zoals het verplicht invoeren van een integriteitscode, een klokkenluidersregeling, het transparant maken van nevenfuncties en de periodieke externe visitatie. Ook zijn er regels met betrekking tot governance opgenomen in de Woningwet.

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden