Disclaimer

Servatius ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN De informatie op deze site valt onder auteursrecht van Servatius. Kopiëren uit de teksten op deze pagina’s mag, mits daarvan vooraf melding wordt gemaakt bij Servatius. Op de foto’s rusten copyrights.

Disclaimer
Aan de informatie op deze pagina’s kunnen geen rechten worden ontleend. Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Servatius aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor juistheid en/of volledigheid van de inhoud van de website en het gebruik en de interpretatie daarvan.

Servatius biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

Eindredactie
Servatius

Grafisch ontwerp | webontwerp
Ontwerpbureau B2B

Webontwerp | webontwikkeling 
Zig Websoftware