Jaarverslag

In het jaarverslag verantwoorden het bestuur van Servatius en de raad van commissarissen zich over het afgelopen jaar. We laten zowel inhoudelijk als financieel zien waar we aan hebben gewerkt en wat dit heeft opgeleverd. Het jaarverslag geeft u informatie over ons beleid, onze strategie, kerncijfers en behaalde resultaten. Het jaarverslag over 2021 laat zowel in woord als in beeld zien hoe we samen met bewoners, vrijwilligers en samenwerkingspartners hebben gewerkt aan een Thuis als basis. 

Bekijk hier de jaarverslagen van voorgaande jaren. 

Servatius wordt sinds 1 januari 2012 aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI)

Belangrijke informatie over de ANBI-status van Servatius leest u in het jaarverslag 2021 en in het publicatieformulier ANBI 2021. Servatius staat als ANBI bekend onder het RSIN nummer 8032.03.020.

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021
Direct het jaarverslag over 2021 lezen
Jaarverslag 2021: Samen maken we Maastricht elke dag een beetje mooier