Hoe wijzen we toe?

Bij het toewijzen van onze huurwoningen, houden wij rekening met uw inkomen, leeftijd en huishoudgrootte. Het is daarom belangrijk dat uw inschrijfgegevens bij Thuis in Limburg kloppen. U voorkomt hiermee dat u op een woning reageert die u niet mag huren. Voorkom teleurstelling en zorg dat uw gegevens kloppen. Dit heeft te maken met de verplichting om passend toe te wijzen.

Bij de verdeling van huurwoningen kijken wij in volgorde naar:

  1. Uw leeftijd en huishoudsamenstelling. Deze bepalen samen wat uw inkomensgrens is en dat is weer belangrijk in het kader van passend toewijzen.
  2. Uw huishoudinkomen. Op basis hiervan heeft u mogelijk voorrang op andere huishoudens met een hoger inkomen. Wij wijzen u een woning toe met een passende huurprijs.
  3. Uw inschrijfduur (en soms op basis van loting). Hoe langer uw inschrijfduur, hoe groter uw kans.

Via ThuisinLimburg ziet u wat uw slaagkans is op een woning.

Uitzonderingen

Het komt geregeld voor dat een woning wel vrijkomt maar niet geadverteerd wordt op Thuis in Limburg. Dit komt omdat we ook verplichtingen hebben aan mensen die hun woning uit moeten vanwege sloop, aan statushouders, maatwerkers, urgent woningzoekenden enzovoorts. Een deel van de vrijgekomen woningen gaat dan ook naar deze groep mensen. Tot slot hebben we de mogelijkheid om in incidentele gevallen gebruik te maken van eigen inplaatsing. Hier zijn strikte voorwaarden aan verbonden. Ook zijn er huurders die via woningruil van woning wisselen.

In ons jaarverslag verantwoorden we ons ieder jaar over de toewijzing van onze woningen.

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden