Raad van commissarissen

Harry Loozen

Voorzitter RvC directeur/eigenaar

Hoenderstaete B.V.

Harry Salemink

Directeur/eigenaar SALBERG Consultants-Huisvestingsadviseurs

Peter Sampers

Hoogleraar financiële verslaggeving UM,

voorzitter van de Raad van Jaarverslaggeving

Lettie van Atteveld

Ziekenhuis- en zorgbestuurder

Cecile Stallenberg

Raad van Bestuur Dichterbij

Kim Lindelauf

Bestuursadviseur/toezichthouder

Reglementen
Bestuursreglement Reglement RvC Reglement Auditcommissie Reglement selectie- en remuneratiecommissie Reglement vastgoedcommissie
Meer informatie
Rooster van aftreden