Visitatie

Servatius thuis staat als een huis

In 2019 heeft Cognitum voor de periode 2015-2018 de visitatie bij Servatius uitgevoerd. Cognitum heeft Servatius ook over de periode 2011-2014 gevisiteerd en gaf aan dat ze nu een hele andere organisatie aantrof. Het gaat goed met Servatius! “De wijze waarop bestuur, organisatie en raad van commissarissen dit doorgezet hebben, verdient een groot compliment. Sfeer, beeldvorming en communicatie zijn volstrekt anders dan toen de visitatiecommissie vier jaar geleden haar rapport schreef.”

Onderstaand enkele bevindingen van de visitatiecommissie:

  • Servatius heeft de afgelopen jaren werk gemaakt van de volkshuisvestelijke opgave. De renovatie en verduurzamingen en de sloop/ nieuwbouw activiteiten zijn op stoom gekomen;
  • Vraagstukken op het gebied van de leefbaarheid zijn opgepakt en daarnaast is op actieve wijze invulling gegeven aan de bewonersparticipatie;
  • De focus ligt weer op de corebusiness van een corporatie. Servatius zit goed in het netwerk van partijen die er op buurt- en wijkniveau toe doen;
  • De organisatie is gekanteld, waardoor de klant op 1, 2 en 3 staat.

De visitatie is voor ons een moment van reflectie. We zijn enthousiast over het rapport en het geeft
ons veel energie om door te gaan op de ingeslagen weg. Elke dag een beetje beter voor wat betreft
de reguliere dienstverlening en ons blijvend onderscheiden op een aantal terreinen.

Voor de volledigheid treft u hier het volledige visitatierapport en de bestuurlijke reactie van Servatius aan. 
 

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden