Bewonerskrachtenteam Caberg

Het bewonerskrachtenteam Caberg is gestart in 2015. Het huidige team bestaat uit vier personen. Fred (55) is sinds 2015 bewonerskracht. Hij is tevens het aanspreekpunt binnen het team. Wiel (60) is ongeveer drie jaar bewonerskracht, Michael (43) is sinds 1 jaar bewonerskracht en Anthony (42) is sinds 2,5 jaar bewonerskracht. 

Fred: Wij zijn niet alleen een bewonerskrachtenteam, maar ook een hechte vriendenclub. 

In dit interview leest u waarom en op welke manieren de Bewonerskrachten zich inzetten voor het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in Caberg.

Caberg: een wijk uit vier delen

Fred: “Caberg is een speciale wijk. De sociale controle hier is minimaal. Er is wel contact met de naaste buren, maar de meeste bewoners uit de straat zijn vreemden voor elkaar. Als je elkaar tegenkomt, wordt er vriendelijk naar elkaar geknikt, maar daar blijft het bij. Daarnaast is de wijk ook letterlijk gesplitst in vier delen door vier grote straten. Dat maakt het ook niet gemakkelijk.  

We zetten ons in voor de wijk. Ook tijdens Corona. 

“We hebben een opschoonactie van de speeltuin in de Bazuinstraat gehouden, samen met Trajekt” vertelt Anthony. “Afgelopen mei hebben we een opschoonactie gehad in de Bazuinstraat. We hebben toen containers geplaatst die bewoners mochten gebruiken om tuinen en brandgangen op te schonen.” 

Fred: “We willen iets betekenen voor de eenzame ouderen uit de wijk. Er zijn ook plannen om in de toekomst kijken naar mogelijkheden om iets voor bewoners te betekenen in onderhoud van de tuinen. Als soort van klusjesteam. We zouden als team veel meer voor onze wijk willen doen, maar we kunnen op dit moment vrij weinig. Nu zitten we al ruim 1,5 jaar met corona, dat werkt natuurlijk ook niet mee.” 

Anthony: “Bewonerskracht zijn is mijn passie. Het is mijn hobby geworden.”

Bewoners stimuleren om de wijk mooi te houden

Wiel: “Ik ben iemand die graag wandelt. Ik neem mijn hond mee en combineer dat dan met mijn taak als bewonerskracht. Men kent mij ook als ‘dee maan mèt d’n herdershoond’. Nu de temperaturen aangenamer worden en de mensen in hun voortuin zitten, kun je weer een praatje maken. Ik geef mensen graag een compliment als ze in hun tuin bezig zijn. Ook als stimulans.
Bewonerskracht zijn doe je voor je wijk

Michael: “Ik ben er via Fred bijgekomen. Ik ben graag buiten en ken veel mensen uit de buurt. Ik loop nu rondes in de wijk en heb zo ook veel sociale contacten.”

Anthony: “Ik ben hovenier en werk graag buiten. Wiel, mijn schoonvader, had me eerder al gevraagd of ik bewonerskracht wilde worden. Eerst zei ik ‘nee, voor Servatius… nee, dat is niks voor mij’. Toen ben ik een keer met hem mee gegaan en ik was meteen overgehaald. Heb me aangemeld en gesprek gehad met Sami. Iets betekenen voor de ouderen en kinderen én tegelijkertijd mijn wijk schoonhouden. Daar doe ik het voor.  

Fred: “Gezellig wonen doen we samen, maar het begint bij jezelf.” 

Gouden tip voor nieuwe bewonerskrachten

Fred: “Het is heel belangrijk om te bespreken wat je als team wilt bereiken. Ieder lid zit met een eigen insteek in het team. De ene vindt dit belangrijk, de andere dat. Blijf met elkaar praten en heb respect voor elkaar hebben.” Wiel vult aan: “laat iedereen in zijn eigen waarde en praat nóóit achter elkaar rug.”

 

Heeft u een vraag voor het Bewonerskrachtenteam van Caberg?
Mail deze dan naar: 
bewonerskrachten.caberggmailcom

Wijken waar bewonerskrachten actief rondlopen, zijn schoner dan wijken die nog geen team hebben.