Overzicht jaarverslagen

Elk jaar publiceren we ons jaarverslag. Daarin leest u alles over ons beleid en strategie, onze maatschappelijke prestaties, onze kerncijfers en onze financiën.

Op deze pagina staan de jaarverslagen van de afgelopen vijf jaren. 

 

Jaarverslag 2020 Jaarverslag 2019 Jaarverslag 2018 Jaarverslag 2017 Jaarverslag 2016
Woningstichting Servatius is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI)

Woningstichting Servatius wordt sinds 1 januari 2012 aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Publicatieformulier ANBI 2020

Woningstichting Servatius staat als ANBI bekend onder het RSIN nummer 8032.03.020.