Woningwet

Op 1 juli 2015 is de nieuwe woningwet ingegaan. In de woningwet staat wat woningcorporaties wel en iet mogen doen. Dit wordt opgelegd door het Rijk. 

Huurt u nu al woning van Servatius? Dan verandert er voor u niets. De nieuwe woningwet heeft alleen gevolgen voor nieuwe contracten vanaf 1 januari 2016. Als u van plan bent om te verhuizen, lees dan de informatie hieronder. 

Nieuwe eisen voor woningtoewijzing 

Woningcorporaties moeten vanaf 1 januari 2016 woningen passend gaan toewijzen. Uw inkomen en het aantal personen van uw huishouden bepalen dan welke woning Servatius u mag toewijzen. Dat betekent dat u niet meer op alle woningen kunt reageren.


Toets voor passend toewijzen huurwoningen

 

Soort huishouden

Inkomen maximaal per jaar

Maximale huurprijs per maand

Eenpersoonshuishouden:

1 persoon

€ 22.100

€ 586,68 incl. servicekosten

Meerpersoonshuishouden:

2 personen

€ 30.000

(AOW: €30.050)

€ 586,68 incl. servicekosten

Meerpersoonshuishouden:

3 of meer personen

€ 30.000

(AOW: €30.050)

€ 628,76 incl. servicekosten

 

 Is uw inkomen tussen € 30.000 en € 35.739 dan kunt u reageren op het gehele aanbod van Servatius, dus op woningen met een kale huurprijs tot  € 710,68. 

Corporatiewoning ook voor middeninkomens

Bent u op zoek naar een woning en heeft u een inkomen van € 35.739 tot € 39.874? Tot voor kort kwam u dan niet in aanmerking voor een corporatiewoning. Door een tijdelijke maatregel van het Rijk is dat nu wel het geval. Kijk op www.woningburo.net voor welke woningen u in aanmerking komt. 

Meer zeggenschap voor huurders 

De nieuwe woningwet versterkt de positie van huurders. U krijgt meer invloed op ons beleid. Zo moeten wij bijvoorbeeld de huurders van begin af aan betrekken bij het maken van prestatieafspraken met de gemeente. Dat regelen wij met Huurdersvereninging Servaassleutel. Dé vertegenwoordiger namens alle huurders van Servatius. 

Geen sponsoring meer 

In de nieuwe woningwet staat ook dat sponsoring door woningcorporaties niet meer is toegestaan. Activiteiten voor een breder publiek, zoals een voetbalclub, speelplek, een culturele activiteit of een evenement kunnen we daarom niet ondersteunen. Wél mogen en willen we initiatieven van, voor en door huurders blijven ondersteunen. Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Voor meer informatie klik hier. 

 

Meer informatie over de woningwet 2015 en 2016 leest u op www.woningwet2015.nl 

Youtube film: 

De nieuwe woningwet 2015 (film)


Meer informatie?

www.woningwet2015.nl