Wie zijn wij?

Servatius is een woningcorporatie in Maastricht met zo'n 10.000 verhuureenheden. Wij zorgen vooral voor woningen voor iedereen die aangewezen is op sociale huur: gezinnen, senioren, studenten, starters, etc. Onze doelgroep is divers in afkomst, opleiding, inkomen, gezondheid en welbevinden. Onze focus ligt op Maastricht-Heuvelland. 

Waar geloven wij in?
We geloven in gelijkwaardigheid, thuis als basis om mee te kunnen doen en sturen op eigen inbreng van onze huurders. Thuis begint bij een huis van Servatius. Wij zorgen voor de basis: het huis, rekening houdend met de wensen en mogelijkheden die onze huurders hebben.

Samen met buurtgenoten, netwerkpartners en onze medewerkers maakt de bewoner er zelf een thuis van. Lukt dat niet, dan nemen we actie en zoeken we de benodigde hulp.

Kortom: wij geloven in een thuis als basis om mee te kunnen doen.

Om dat waar te maken, zijn we betrokken, verbindend en ondernemend.

High Performance organization
Servatius gaat de komende jaren aan de slag met haar cultuur en gedrag. Ons kernthema is verbeteren, continu verbeteren. HPO is een programma dat daarbij helpt.

HPO staat voor 'high performance organization'. Organisaties die uitblinken in efficiency, kostenreductie en nieuw ondernemerschap. De aanpak is gebaseerd op een wetenschappelijk gevalideerd raamwerk. Het worden van HPO wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Europees Sociaal Fonds. 

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden