Algemene inkoopvoorwaarden

Bij het verstrekken van opdrachten aan derden hanteert Servatius Algemene inkoopvoorwaarden.