Opdrachtnemers

Informatie voor opdrachtnemers

Algemene inkoopvoorwaarden
Bij het verstrekken van opdrachten aan derden hanteert Servatius Algemene inkoopvoorwaarden.

Standaardbestek voor het onderhoud van de woningen
Standaardbestek