Wie zijn wij?

Servatius is een woningcorporatie in Maastricht. Wij zorgen voor goede woningen tegen een passende prijs in Maastricht en het Heuvelland. We richten ons vooral op huishoudens die zijn aangewezen op sociale huurwoningen. We beheren in totaal circa 10.000 verhuureenheden. 

De essentie van onze koers in beeld

Klik op de afbeelding voor het filmpje.  

Waar geloven wij in?
We geloven in gelijkwaardigheid, thuis als basis om mee te kunnen doen en sturen op eigen inbreng van onze huurders. Thuis begint bij een huis van Servatius. Wij zorgen voor de basis: het huis, rekening houdend met de wensen en mogelijkheden die onze huurders hebben.

Samen met buurtgenoten, netwerkpartners en onze medewerkers maakt de bewoner er zelf een thuis van. Lukt dat niet, dan nemen we actie en zoeken we de benodigde hulp.

Kortom: wij geloven in een thuis als basis om mee te kunnen doen.

Wij zorgen voor woningen voor iedereen die aangewezen is op sociale huur. Gewone burgers: studenten, starters, gezinnen en senioren. Onze doelgroep is divers in afkomst, opleiding, inkomen, gezondheid en welbevinden. Onze focus ligt op Maastricht-Heuvelland. 

Onze kernwaarden
Betrokken 
Klantgericht, thuis geven en meeleven: onze huurders mogen van ons verwachten dat we weten wat er speelt. Servatius is een partner met een warm hart voor zijn huurders. Onze dienstverlening is dichtbij, betrouwbaar en vriendelijk, en daarin nemen onze medewerkers hun verantwoordelijkheid. Naar bewoners, naar samenwerkingspartners en naar elkaar. Daarbij is de onderlinge samenwerking open en eerlijk. We koesteren een cultuur waarin collega's elkaar kunnen aanspreken. Afspraak is afspraak. 

Verbindend
Samenwerkingsgericht, meedoen en co-creatie: wij werken niet solo, maar samen. Servatius zoekt continu de verbinding. we ondersteunen onze bewoners en zijn gericht op samenredzaamheid. Onze medewerkers werken actief samen om onze huurders en netwerkpartners optimaal van dienst te zijn. We verbinden partners zonder zelf altijd een uitvoerende rol te spelen en staan open voor samenwerking. We zitten regelmatig met onze huurdersvereniging Servaassleutel aan tafel om ons beleid te bespreken. Met bewonerscommissies, bewonerskrachten en complexcommissies praten wij over onze renovatieprojecten en hun wensen. Tegelijkertijd checken we altijd of de resultaten in lijn zijn met onze kerntaak en onze financiële mogelijkheden. 

Ondernemend
We moeten initiatief nemen, actiegericht te werk gaan, duidelijke keuze maken en focus aanbrengen. Servatius onderneemt met visie. Onze medewerkers zetten zich volledig in voor onze huurders en altijd met een helder doel voor ogen. We zijn resultaatgericht en maken dingen mogelijk in en rondom de woning. Onze keuzes zijn evenwichtig tussen ondernemen met het hart (maatschappelijk rendement) en ondernemen met verstand (financiële continuïteit). 

 

High Performance organization
Servatius gaat de komende jaren aan de slag met onze cultuur en ons gedrag. Ons kernthema is verbeteren, continu verbeteren. HPO is een programma dat daarbij helpt.

HPO staat voor 'high performance organization'. Organisaties die uitblinken in efficiency, kostenreductie en nieuw ondernemerschap. De aanpak is gebaseerd op een wetenschappelijk gevalideerd raamwerk.
Het worden van HPO wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Europees Sociaal Fonds. 

 

 

 

 

 

Wie zijn wij?

Wie zijn wij? Waar staan we voor? En waar gaan we naartoe? Lees het in ons ondernemingsplan Servatius.Thuis. Samen Doen.