Wie zijn wij?

Servatius is een woningcorporatie in Maastricht. Wij zorgen voor goede woningen tegen een passende prijs in Maastricht en het Heuvelland. We richten ons vooral op huishoudens die zijn aangewezen op sociale huurwoningen. We beheren in totaal zo’n 12.500 verhuureenheden.

Veel van wat ons drijft, komt tot uitdrukking in onze missie: 

Servatius staat dichtbij huurders. We bieden passende en kwalitatief duurzame huisvesting met betaalbare woonlasten voor huishoudens die zijn aangewezen op de sociale huursector in Maastricht en Eijsden-Margraten. Onze huurders kunnen kiezen uit een divers woningaanbod en kunnen binnen ons woningaanbod doorgroeien.

In buurten waar we veel woningen bezitten, zullen wij stimuleren dat huurders samen met gemeente, welzijn- en zorgaanbieders de kwaliteit van wonen en leven verbeteren. De bewoners bepalen de buurt. Servatius biedt maatschappelijk verantwoord wonen en vastgoed.

 

High Performance organization

Servatius gaat de komende jaren aan de slag met onze cultuur en ons gedrag. Ons kernthema is verbeteren, continu verbeteren. HPO is een programma dat daarbij helpt.

HPO staat voor 'high performance organization'. Organisaties die uitblinken in efficiency, kostenreductie en nieuw ondernemerschap. De aanpak is gebaseerd op een wetenschappelijk gevalideerd raamwerk.

Het worden van HPO wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Europees Sociaal Fonds.