Wie zijn wij?

Servatius is een woningcorporatie in Maastricht. Wij zorgen voor goede woningen tegen een passende prijs in Maastricht en het Heuvelland. We richten ons vooral op huishoudens die zijn aangewezen op sociale huurwoningen. We beheren in totaal circa 10.000 verhuureenheden. 

Waar geloven wij in?
We geloven in gelijkwaardigheid, thuis als basis om mee te kunnen doen en sturen op eigen inbreng van onze huurders. Thuis begint bij een huis van Servatius. Wij zorgen voor de basis: het huis, rekening houdend met de wensen en mogelijkheden die onze huurders hebben.

Samen met buurtgenoten, netwerkpartners en onze medewerkers maakt de bewoner er zelf een thuis van. Lukt dat niet, dan nemen we actie en zoeken we de benodigde hulp.

Kortom: wij geloven in een thuis als basis om mee te kunnen doen.

Wij zorgen voor woningen voor iedereen die aangewezen is op sociale huur. Gewone burgers: studenten, starters, gezinnen en senioren.

Onze doelgroep is divers in afkomst, opleiding, inkomen, gezondheid en welbevinden.

Onze focus ligt op Maastricht-Heuvelland. 


High Performance organization

Servatius gaat de komende jaren aan de slag met onze cultuur en ons gedrag. Ons kernthema is verbeteren, continu verbeteren. HPO is een programma dat daarbij helpt.

HPO staat voor 'high performance organization'. Organisaties die uitblinken in efficiency, kostenreductie en nieuw ondernemerschap. De aanpak is gebaseerd op een wetenschappelijk gevalideerd raamwerk.

Het worden van HPO wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Europees Sociaal Fonds.