Privacyverklaring

Nieuwe wet op de privacy

Als u klant bij ons bent, kunt u erop vertrouwen dat Servatius rekening houdt met uw privacy en zorgvuldig omgaat met uw gegevens. Privacy gaat over uw persoonlijke levenssfeer en uw persoonsgegevens zeggen daar wat over. Om die reden gebruikt en beveiligt Servatius uw persoonsgegevens volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In onze privacyverklaring leest u welke gegevens wij van u gebruiken, waarom en waarvoor, met wie wij deze delen en hoe u dit zelf kunt controleren. Zo weet u precies hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.