Privacyverklaring

Nieuwe wet op de privacy

Vanaf 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) actief. Hierdoor zijn uw persoonsgegevens beter beschermd. Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens? U leest het in onze privacyverklaring.