Hoe gaan wij met elkaar om?

We werken graag samen in een rustige en prettige sfeer. Een sfeer waar u zich hopelijk in thuis voelt. Daarom hebben we een aantal huisregels opgesteld. Regels die aangeven hoe we met elkaar omgaan. Zowel als collega’s onder elkaar, als met huurders en relaties. Wij vragen ook u vriendelijk deze regels te volgen.

  • Wij behandelen elkaar met respect
  • Wij staan elkaar op correcte wijze te woord
  • Wij hebben aandacht voor elkaars privacy
  • Wij lichten elkaar tijdig in en houden ons aan de afspraak
  • Wij proberen uw vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden
  • Tijdens een gesprek beantwoorden we onze mobiele telefoon niet
  • Wij tolereren geen (seksuele) intimidatie, bedreigingen, handtastelijkheden of andere vormen van agressie of geweld
  • Wij tolereren het niet als mensen ons het werk bemoeilijken of zelfs onmogelijk maken