Wij zoeken 2 leden voor onze Raad van Toezicht

Publicatiedatum: 08-01-2016

Kritisch, onafhankelijk en betrokken

Profiel Vastgoed & Vastgoedfinanciering:
kennis
 van vastgoed en visie op het langetermijnperspectief van de waardeontwikkeling en -rendement van vastgoed en de financiering daarvan; brede kennis van de ‘markt’ kant van vastgoed om portefeuillestrategie, strategisch voorraadbeleid, vastgoedbeheer en ontwikkelingen op de woningmarkt adequaat te kunnen inschatten. Affiniteit met volkshuisvesting.

Profiel Financiën, bedrijfsvoering & risicomanagement
:
allround financial, adequaat zicht op de financiële doorwerking van strategisch beleid;
 inzicht in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van ondernemingen, treasury, financiering en risicomanagement. Affiniteit met volkshuisvesting.

Eén van de vacatures betreft een bindende voordracht vanuit de Huurdersvereniging.

Uw reactie
Uitgebreide informatie over de vacatures vindt u op www.publicspirit.nl. Uw sollicitatie, voorzien van uitgebreid curriculum vitae, kunt u indienen via de website van PublicSpirit t.a.v. de heer dr. José M.A. Coenen, senior consultant. De uitgebreide profielschetsen vindt u hier.

Deel deze pagina