Widelanken krijgt tijdelijk kleur

Publicatiedatum: 21-02-2017

De sloopwoningen aan de Widelanken in Caberg krijgen tijdelijk kleur. Kinderen van de onder- en bovenbouw van basisschool Het Mozaïek hebben, op verzoek van eigenaar Servatius, houten platen kleurrijk beschilderd. Deze worden op 23 februari bevestigd tegen de sloopwoningen.

Sloopwoningen
De in totaal 72 woningen worden in april/mei gesloopt. Tot die tijd zijn de woningen dichtgetimmerd om vernielingen te voorkomen en de leefbaarheid enigszins te waarborgen. Om het aangezicht te verfraaien heeft Servatius de samenwerking opgezocht met de basisschool uit de buurt. Zij gingen enthousiast aan de slag onder leiding van docente Ine Lammerschop en jeugdwerker Karin Rutten van Trajekt.

Tegenprestatie
Als bedankje voor het beschilderen van de platen, draagt Servatius bij aan een bezoek van de schoolkinderen aan speeltuin Fort Willem. Na de sloop van de Widelanken worden de platen hergebruikt op 110 sloopwoningen in Caberg Zuidoost. De sloop van deze woningen staat gepland in 2017 en 2018.

Ontwikkeling gebied
Criekenput/ Widelanken en Caberg Zuidoost maken deel uit van de gebiedsontwikkeling in Caberg-Malpertuis. Hierbij wordt door sloop en verdunning meer ruimte gemaakt voor groen en wordt een gemengd woningprogramma teruggebouwd, afgestemd op de toekomstige woonbehoefte. Na de oplevering in 2009 van de seniorencomplexen de Cabergerhof en de Carilon en in 2012 van de Tamboerijn, volgen nu de locaties Criekenput/Widelanken en Caberg Zuidoost. Het woningprogramma zal bestaan uit flatwoningen voor een– en tweepersoonshuishoudens waaronder ouderen, en huur- en koopwoningen. Op dit moment bespreekt Servatius de definitieve invulling van beide locaties met de gemeente. 

Deel deze pagina