Update nieuwbouw Caberg Zuid Oost

Publicatiedatum: 09-07-2020

Op 30 juni besloot het College van de gemeente Maastricht tot het ondertekenen van de anterieure overeenkomst met Servatius voor het nieuwbouwproject Caberg Zuid Oost.

Het nieuwe ontwerp bestemmingsplan ligt van 24 juli tot 4 september ter visie voor omwonenden en geïnteresseerden. Na vaststelling van het bestemmingsplan kan Servatius overgaan tot realisatie van de nieuwbouwplannen.

De plannen

  • Er zijn reeds 59 woningen gesloopt. De voorbereidingen worden nu getroffen voor de sloop van de resterende 51 woningen.
  • In de plaats van deze 110 grondgebonden eengezinswoningen komen:
    •  50 woningen voor de sociale sector. Servatius onderzoekt op dit moment of ze een deel van de appartementen aan een zorgpartij kunnen verhuren (realisatie zorgwoningen).
    • 35 patiowoningen, tweekappers en rijwoningen voor de geliberaliseerde (niet-DAEB) huur of vrije verkoop. Servatius verkoopt de grondpositie aan een marktpartij.

Als alles goed gaat verwacht Servatius aan het einde van het jaar te slopen. In het nieuwe jaar starten we met het ontwerptraject en vergunningen.

#samendoen
#update
#nieuwbouw

Deel deze pagina