Sociaal Beleid 'Samen Doen'

Publicatiedatum: 20-08-2019

Trots

Met trots presenteren we ons Sociaal Beleid 2019-2023 'Samen Doen.'. Hierin leest u onze visie op de inclusieve stad en de bijdrage die Servatius hier samen met bewoners en netwerkpartners aan levert. 

'Samen Doen.'

Alle netwerkpartners in de stad zijn er samen voor verantwoordelijk dat iedereen kan wonen, leven en meedoen. De kernopgave van Servatius hierbij is het zorgen voor goede en betaalbare woningen voor mensen die hier niet zelf in kunnen voorzien. Het bieden van een ‘thuis’ gaat echter verder dan enkel de woning en dat kunnen we niet alleen. 

In gesprek

In de wijken worden we regelmatig geconfronteerd met vraagstukken rondom vergrijzing, armoede, psychische problematiek, eenzaamheid en overlast. We gaan hierover in gesprek met onze huurders en onze netwerkpartners en vinden het belangrijk de zelfredzaamheid van bewoners te vergroten. Wij helpen door te signaleren, verbinden en activeren. In het Sociaal Beleid leest u hier meer over.

Deel deze pagina