Servatius komt goed uit Aedes-benchmark

Publicatiedatum: 25-11-2014

De samenleving vraagt om kwaliteit, efficiency en openheid. Het is belangrijk dat woningcorporaties met cijfers kunnen onderbouwen wat hun meerwaarde is. Daarom heeft Servatius deelgenomen aan de landelijke Aedes Benchmark waarin bedrijfslasten en kwaliteitsaspecten met elkaar in verband worden gebracht.

De samenleving vraagt om kwaliteit, efficiency en openheid. Het is belangrijk dat woningcorporaties met cijfers kunnen onderbouwen wat hun meerwaarde is. Daarom heeft Servatius deelgenomen aan de landelijke Aedes Benchmark waarin bedrijfslasten en kwaliteitsaspecten met elkaar in verband worden gebracht. De corporaties met de beste scores bevinden zich in klasse A, de middengroep in B en de corporaties met de mindere scores in klasse C. Servatius scoort een A voor de positie bedrijfsvoering en een B voor de positie kwaliteit. De resultaten uit deze benchmark geven Servatius aanknopingspunten om verder te verbeteren.

Directeur-bestuurder Gert Weenink: “De uitslag bevestigt ons dat we met de bedrijfsvoering op de juiste weg zitten.  We zien nog ruimte voor verbetering op het gebied van kwaliteit van dienstverlening.”

Er zijn vijf groepen geformeerd: koplopers, achter de koplopers, middengroep, voor de staartgroep en staartgroep.  Corporaties met twee maal een A behoren tot de kopgroep, corporaties met twee maal een C tot de staartgroep. Servatius bevindt zich in de ‘achter de kopgroep’ met één keer een A en één keer een B. 

 

Positie

Score

Bedrijfsvoering

A

€ 846,- (per wooneenheid)

Kwaliteit

B

7,1

Positie in Aedes Benchmark matrix

Achter de kopgroep

 


Bedrijfsvoering
De gemiddelde bedrijfslasten per wooneenheid (VHE) zijn €1035,-. Servatius bevindt zich op het gebied van bedrijfsvoering in klasse A. Voor iets minder dan de helft worden deze lasten bepaald door personeelslasten. De rest valt onder de rest-post overige bedrijfslasten. Hieronder vallen bijvoorbeeld huisvestingskosten en kantoorkosten, automatiseringskosten en accountants- en advieskosten. 

Kwaliteit
Bij kwaliteit is de tevredenheid over aanvang huur, reparatiemoment  en einde huur gemeten. Er is onderzocht hoe tevreden huurders zijn over:

  • de oplevering van de woning;
  • de snelheid van het uitvoeren van reparaties;
  • het resultaat van de uitgevoerde reparaties;
  • de waardering van de huurder over dienstverlening bij niet-dagelijks onderhoud;
  • en de tevredenheid over het resultaat daarvan.

Op dit onderdeel scoort Servatius een 7,1.

Het onderzoek is uitgevoerd door USP marketing consultancy in samenwerking met KWH, het kwaliteitscentrum voor woningcorporaties.  Aedes, de branchevereniging voor corporaties, is opdrachtgever voor dit onderzoek.

 

Deel deze pagina