Servatius eerste woningcorporatie in Nederland met generieke ontheffing SMP

Publicatiedatum: 05-07-2018

Verduurzamen met respect voor de natuur.

Maastricht, 2 juli 2018 - Op 5 juli ontvangt Servatius als eerste woningcorporatie in Nederland de generieke ontheffing Wet natuurbescherming op basis van een Soortmanagementplan Flora en Fauna (SMP). Met deze ontheffing kunnen we aan de slag met het aanpakken van onze woningen zonder dat de natuur belast wordt en houden we de populatie beschermde diersoorten op peil. Gedeputeerde Mackus reikt de ontheffing ceremonieel uit aan Servatius.

Wet Natuurbescherming
Als een corporatie of bouwbedrijf woningen wilt renoveren of (groot) onderhoud wilt plegen, ontkomen ze niet aan de Wet natuurbescherming. Deze wet is een doorvertaling van Europese opgaven in het kader van biodiversiteit en biedt bescherming aan beschermde diersoorten zoals de huismus,  dwergvleermuis of gierzwaluw. Conform deze wetgeving moet er vooraf aan een project inzichtelijk worden gemaakt of het negatieve effecten veroorzaakt voor beschermde soorten.
Dit traject van onderzoek doen, advies inwinnen tot en met het zorgen voor vervangende leefruimte voor de dieren, is een arbeidsintensieve en tijdrovende operatie die zomaar twee jaar in beslag kan nemen. Deze ontheffing zorgt voor flexibiliteit en minder regeldruk rondom toestemmingen in het kader van de Wet natuurbescherming. Hierdoor kan de corporatie veel tijd en geld besparen bij het opstarten van renovatie- en onderhoudsprojecten.

Wat houdt de generieke ontheffing SMP in?
Een Soortmanagementplan brengt de beschermde diersoorten op gebiedsniveau en per woningtype in beeld. Het woningbezit van Servatius in Maastricht en Eijsden is opgedeeld in 13 gebieden. In het SMP staat beschreven welke maatregelen nodig zijn zodat de populatie van de huismus, gierzwaluw en diverse soorten vleermuizen op peil blijft. De projecten worden onderling afgestemd zodat met de flora en fauna in dat gebied verantwoord wordt omgegaan.

Verduurzamingsprojecten
Met de generieke ontheffing SMP kan het onderzoeks- en adviestraject verkort worden naar een paar maanden. Nu Servatius de ontheffing gekregen heeft kunnen projecten binnen de benoemde gebieden dusdanig gepland worden dat er niet meer gewacht hoeft te worden op onderzoek. Het project Opalinestraat wordt uitgevoerd door gebruik te maken van de ontheffing. Hier worden 12 duplexwoningen duurzaam gerenoveerd met een A-label als resultaat. Servatius gaat de komende vier jaar zo’n 60 miljoen investeren om +/- 1200 woningen te renoveren en verduurzamen. Door de generieke ontheffing SMP kunnen we voortvarend aan de slag.

Deel deze pagina