Jaarverslag over 2019 – Samen bereiken we meer

Publicatiedatum: 29-06-2020

Lees in het jaarverslag wat we in 2019 samen hebben bereikt. Samen met elkaar, samen met al onze vrijwilligers en samen met onze netwerkpartners.

Bij het maken van dit jaarverslag heeft het coronavirus de wereld in zijn greep. Ook tijdens deze crisis streven wij ernaar om het elke dag een beetje beter te doen voor onze huurders. Elke dag een beetje beter, voor wat betreft de reguliere dienstverlening. En ons blijvend onderscheiden op een aantal terreinen, zoals betaalbaarheid en beschikbaarheid, het renoveren en verduurzamen van onze woningen en bewonersparticipatie.

Lees in het jaarverslag wat we in 2019 samen hebben bereikt. Samen met elkaar, samen met al onze vrijwilligers en samen met onze netwerkpartners. Ons sociale beleid, waar we in 2018 mee zijn gestart, zorgt ervoor dat we meer verbinding maken met onze huurders. Er zijn positieve resultaten geboekt. Het vertrouwen tussen de Bewonerscommissies, Bewonerskrachtenteams en Complexcommissies (inclusief hun achterban) en Servatius groeit.  Servatius heeft in 2019 twee klantenpanels opgericht. Door het  uitgevoerde woonbelevingsonderzoek hebben we nog meer inzicht gekregen in de wensen van onze huurders. Onze voortrekkersrol op het gebied van participatie en wijkvisies is niet onopgemerkt gebleven. Zorg, welzijn, gemeenten en corporaties trekken steeds vaker samen op ten behoeve van onze huurders.

We hebben veel bereikt en daar kijken we met trots op terug.

Bedankt voor ieders inzet en betrokkenheid.

 

Deel deze pagina