Huurverhoging 2020

Publicatiedatum: 30-04-2020

Servatius gelooft in een thuis als basis om mee te kunnen doen. Daarom zorgen we voor woningen voor mensen die aangewezen zijn op de sociale huur. Om dat niet alleen nu, maar ook in de toekomst te kunnen doen, investeren we in de kwaliteit van onze woningen. Om die reden wordt ieder jaar de huur verhoogd.  De regering bepaalt hoeveel de huur maximaal mag stijgen. 

Uw huur wordt per 1 juli aangepast. 

U ontvangt hier vóór 1 mei een brief van ons over. We leggen u in dit filmpje uit wat de verhoging voor u betekent. 

Vragen en antwoorden

Heeft u vragen hierover? Kijk dan eens bij de veelgestelde vragen of uw vraag ertussen staat.
Is dit niet het geval, neem dan gerust contact met ons op.

Wilt u graag met ons in contact komen over de huurbetaling?

Neem dan gerust contact met ons op via 043 328 4300. Wij denken graag met u mee!

Steunmogelijkheden voor ondernemers vanuit de overheid
  1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten.
  2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers, 4.000,- euro voor direct getroffen ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten).
  3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst).
  4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK).
  5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK).
  6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV).
  7. Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector.
  8. Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK).

Voor meer informatie zie:

Bezwaar maken?

Bent u het niet eens met de huurverhoging dan kunt u bezwaar maken. 
Wilt u bezwaar maken? Dan kunt u dit formulier gebruiken.

Deel deze pagina