Directeur-Bestuurder

Publicatiedatum: 27-10-2022

De nieuwe directeur-bestuurder heeft samen met het managementteam de verantwoordelijkheid om te zorgen dat de ambities van Servatius worden gerealiseerd. Het managementteam bestaat naast de directeur-bestuurder uit de directeur Vastgoed, de directeur Bedrijfsvoering, de manager Klant & Techniek, de manager Klant & Wonen, de manager Centraal Ondersteunende Diensten en de bestuurssecretaris. De directeur-bestuurder heeft een belangrijke rol om als inspirator en motivator richting te geven aan de ambities en de daarin benodigde onderlinge samenwerking

Servatius heeft behoefte aan een nieuwe directeur-bestuurder die vanuit vertrouwen en oprechte interesse mensen in hun kracht kan zetten en daarbij durft los te laten, tegengeluid weet te waarderen, maar uiteindelijk wel daadkracht toont en keuzes durft te maken. 

Persoonlijkheid en competenties

De nieuwe directeur-bestuurder beschikt over de volgende kwaliteiten: 

 • Heeft een visie op actuele maatschappelijke ontwikkelingen die relevant zijn voor de volkshuisvesting en corporatie, bijvoorbeeld op het gebied van energiearmoede, duurzaamheid, digitalisering en leefbaarheid.
 • Is verbindend, een bruggenbouwer, gericht op samenwerking zowel in- als extern.
 • Is vernieuwend, iemand die kansen ziet.
 • Heeft een pragmatische insteek en toont zich een teamspeler met een natuurlijk overwicht die ruimte en vertrouwen geeft en medewerkers laat excelleren. 
 • Is in staat om op tactvolle wijze de dialoog aan te gaan, de verschillende belangen af te wegen en op basis daarvan een besluit te nemen. 
 • Heeft een open, eerlijke en toegankelijke persoonlijkheid met een luisterend oor en groot sociaal hart voor huurders, medewerkers en partners in het netwerk. 
 • Heeft een goed gevoel voor politiek, bestuurlijke en governance verhoudingen en is scherp op de daarbij horende interne en externe rollen en verantwoordelijkheden. 
 • Is een bevlogen en inspirerende persoonlijkheid en weet vanuit een positieve benadering mensen te enthousiasmeren en stimuleren. 
 • Is duidelijk en koersvast, kan kritisch zijn wanneer nodig en houdt de langetermijnkoers van Servatius voor ogen. 
 • Heeft voldoende kennis van bedrijfsvoering, efficiency en kwaliteit van bedrijfsprocessen en oog voor financierbaarheid en vermogenspositie.

Daarnaast wordt de volgende relevante ervaring en achtergrond gevraagd: 

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Ruime leidinggevende ervaring en bestuurlijke kwaliteiten. 
 • Ervaring in samenwerking met stakeholders en het onderhouden van netwerken en samenwerkingsverbanden. 
 • Aantoonbare maatschappelijke betrokkenheid en affiniteit met de doelen van Servatius en huurders. 
 • Binding met de regio.
Benoeming en vergoeding

De directeur-bestuurder wordt benoemd voor een periode van vier jaar, en kan steeds voor een periode van ten hoogste vier jaar worden herbenoemd.

Het salaris past binnen de WNT en is gebaseerd op de wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector. De functie in ingeschaald in schaal G. Definitieve salariëring vindt plaats op basis van ervaring en achtergrond.

Planning
 • Voorselectiegesprekken bij PublicSpirit: 
 • Presentatie kandidaten (shortlist): info volgt z.s.m.
 • Selectiegesprekken bij Servatius: 
  • 1e ronde op: info volgt z.s.m.
  • 2e ronde op: info volgt z.s.m.
 • Aw-procedure en benoeming aansluitend: afhankelijk van opzegtermijn. 

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure. Voorts dient door de corporatie voorgedragen kandidaat getoetst te worden aan de hand van de zogenaamde “fit en proper”-test door de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Dit conform de Woningwet. Meer informatie over deze toetsingsprocedure vindt u op de site van de Aw (www.ilent.nl). 

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jetske Goudsmit. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Sandy van Soest, beiden via telefoonnummer 033 445 91 99. 
U kunt uw vraag tevens per email aan ons voorleggen: infopublicspiritnl.

Klik hier voor uitgebreide profiel op de website van PublicSpirit.

Solliciteren

U wordt verzocht te reageren vóór 15 november 2022. 

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. 
U kunt uw sollicitatie ook mailen naar infopublicspiritnl onder vermelding van referentienummer 7843. 

 

 

Deel deze pagina