Digitalisering van de post

Publicatiedatum: 23-07-2020

Voor de verzending van post werken we binnenkort samen met het bedrijf Postex. Dat doen we om de service naar onze klanten te verbeteren, milieubewuster te werken en tegelijkertijd kosten te besparen. 7 augustus ontvangen onze huurders een aankondiging hiervan per e-mail of brief.

De digitalisering van de post voeren we stapsgewijs in. Allereerst sturen we de aanmaningen en berichten over de huurbetaling digitaal. Andere post van ons ontvangen huurders nog op de manier zoals ze gewend zijn. Het is de bedoeling om op termijn zoveel mogelijk post digitaal te versturen.

Aankondiging
Vrijdag 7 augustus ontvangen alle huurders waarvan wij een e-mailadres hebben een aankondiging hiervan. Via deze mail kunnen huurders hun e-mailadres bevestigen of wijzigen. De huurders waarvan we geen e-mailadres van hebben, ontvangen de aankondiging per post.

Betrouwbaar
Het ontvangen en online bekijken van berichten via Postex is betrouwbaar en veilig. Alle gegevens worden digitaal versleuteld om ervoor te zorgen dat alleen de ontvanger de informatie kan inzien. Postex vraagt nooit naar inloggegevens of wachtwoorden. Geef deze nooit aan anderen. Kijk voor informatie en voorbeeldberichten op: www.servatius.nl/post

E-mailadres doorgeven
Bent u huurder van Servatius en hebben wij nog geen e-mailadres van u? Als u voortaan uw post zoveel mogelijk wil digitaal ontvangen, geef dan uw e-mailadres aan ons door via huuradministratieservatiusnl.

Heeft u een vraag?
Stuur dan een e-mail naar huuradministratieservatiusnl of neem contact op via telefoonnummer (043) 32 84 300.

Deel deze pagina