Bewondering voor ontwikkelingen rond Groene Loper

Publicatiedatum: 06-11-2019

Werkbezoek van gedeputeerde Andy Dritty

De nieuwe gedeputeerde Andy Dritty van Ruimte, Wonen en Europa liet zich tijdens een werkbezoek op woensdag 30 oktober informeren over de ontwikkelingen rond de Groene Loper. Provincie Limburg is als één van de vier partners in het Projectbureau A2 Maastricht nauw betrokken bij de vervolgactiviteiten na de voltooiing van de A2-tunnel. Het werk is namelijk nog lang niet af. Zo wordt er nu veel energie gestoken in het opknappen en nog beter met elkaar verbinden van de bestaande wijken Wittevrouwenveld en Wyckerpoort.

Voor het werkbezoek maakte een gezelschap van ruim tien vertegenwoordigers van provincie, gemeente Maastricht, Projectbureau, woningcorporatie Servatius en ontwikkelaar Ballast Nedam Development een tocht langs verschillende plekken. Dat gebeurde op de fiets, ondanks de kou het perfecte vervoermiddel om snel op de hoogte te raken van alles wat er speelt in de omgeving van de Groene Loper. De gedeputeerde kreeg daarbij uitleg van Vivian Eussen (directeur Vastgoed Servatius), bewonerskracht Joop Praster (Servatius, zie ook het eind van dit artikel), Gert-Jan Krabbendam (wethouder gemeente Maastricht en voorzitter Stuurgroep A2 Maastricht), Louis Prompers (directeur Projectbureau A2 Maastricht) en Onno Dwars (directeur Ballast Nedam Development).

Sociale huurwoningen aan de Groene Loper

Het gezelschap fietste onder meer langs het Old Hickoryplein, het Burgemeestersplein en het nieuwbouwproject aan de Tillystraat. Vooral in het noordelijk deel rond de Groene Loper vinden nu spannende ontwikkelingen plaats. Het Projectbureau, corporaties en Ballast Nedam Development bekijken hier of en hoe het mogelijk is sociale huurwoningen te bouwen. Deze waren niet opgenomen in het basis stedenbouwkundig plan uit 2009. Maar er is steeds gekeken of het toch mogelijk is een mix aan woningen te realiseren om Wittevrouwenveld en Wyckerpoort naadloos aan elkaar te verbinden. Na afloop van de fietstocht ondertekenden Servatius, Laudy Bouw & Ontwikkeling en Ballast Nedam Development een intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van 40 sociale huurwoningen aan de Groene Loper.

Nieuwe verbindingen tussen ‘oud’ en ‘nieuw’

Ook wordt er gewerkt aan een volgende verbinding tussen Wyckerpoort-Noord en de Groene Loper, in het verlengde van de Generaal Simpsonstraat, met aan weerszijden huizen. Vivian Eussen en Gert-Jan Krabbendam lieten de gedeputeerde zien dat zo’n verbinding al is gemaakt tussen het Old Hickory- en Burgemeestersplein, de zogenaamde ‘kersenstrip’. Zij benadrukten ook hoe belangrijk het is om juist in dit noordelijk deel de kwaliteit van de omgeving te verhogen. Een operatie waaraan ook de provincie als partner een bijdrage kan leveren. Zo blijven alle partijen samen werken aan het totaalplan uit 2009 met nieuwe verbindingen en woningen, waardoor ‘oud’ en ‘nieuw’ één geheel vormen.

Vrienden

De inspanningen om de twee wijken, en ook ‘oud’ en ‘nieuw’, te verbinden, spraken de gedeputeerde zeer aan. Hij was ook geïnteresseerd in hoe ingrepen in de openbare ruimte kunnen bijdragen aan meer contacten op en rond de Groene Loper. Die contacten zijn nu al fors toegenomen, vertelde bewonerskracht Joop Praster:

‘Wittevrouwenveld en Wyckerpoort waren vroeger twee aparte werelden. Ze worden nu vrienden. En de bewoners die hier al lang wonen, beginnen de Groene Loper steeds meer als vaan us te beschouwen. We zijn dan ook heel blij met hoe onze wijken na de voltooiing van de tunnel weer opbloeien.’  

Wat zijn bewonerskrachten?
De ‘bewonerskrachten’ van Servatius zijn huurders die zich als vrijwilliger inzetten voor hun buurt, buren en omgeving. Dat doen ze onder meer door regelmatig een rondje te lopen in en rond het complex, een oogje in het zeil te houden, buren te informeren over bijvoorbeeld afval en ideeën in te brengen over de woonomgeving.

Deel deze pagina