Eenmalige huurverlaging

Woont u in een sociale huurwoning maar betaalt u veel huur ten opzichte van uw inkomen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een eenmalige huurverlaging. Het mooie is dat u hier niets voor hoeft te doen. Wie voldoet aan de voorwaarden ontvangt voor 1 april 2021 een brief van Servatius.

Wanneer krijgt u die huurverlaging?

Als:

  • u een inkomen hebt dat onder de inkomensgrenzen valt voor passend toewijzen én
  • in een sociale huurwoning woont met een kale huurprijs die boven de voor u geldende huurgrens ligt (zogenaamde aftoppingsgrens).

U heeft dan éénmalig recht op een huurverlaging van de kale huurprijs naar de aftoppingsgrens die voor u geldt.

In onderstaand overzicht kunt u zien of u recht heeft op deze huurverlaging.
 

* Het gaat hier om het gezamenlijk inkomen ofwel gezinsinkomen.
** Kale of netto huur is het bedrag dat u betaalt voor het gebruik van uw woning, dus zonder eventuele service- of energiekosten. Dit vindt u terug in de brief over de jaarlijkse huurverhoging.

 

Wij nemen zelf contact met u op

Als u voldoet aan de voorwaarden, hoeft u de huurverlaging niet zelf aan te vragen. Servatius en de Belastingdienst zoeken uit wie recht heeft op huurverlaging. Daarbij kijkt de Belastingdienst naar uw inkomen van 2019. Als u huurverlaging krijgt, ontvangt u uiterlijk 1 april 2021 een brief hierover van Servatius. De huurverlaging gaat dan in met ingang van 1 mei 2021.

Inkomensdaling vanaf 2020? Vraag dan zelf huurverlaging aan

Om te bepalen of u in aanmerking komt voor huurverlaging, kijkt de Belastingdienst naar uw inkomen van 2019. Was uw inkomen vanaf 2020 minimaal zes maanden lang lager dan de inkomensgrenzen uit de tabel? Dan komt u mogelijk alsnog in aanmerking voor huurverlaging. Die kunt u tot en met 31 december 2021 zelf aanvragen bij Servatius. U kunt hiervoor gebruik maken van deze brief. Daarnaast hebben wij deze gegevens van u nodig:

  • Salarisstroken, uitkeringsspecificaties of een verklaring van de boekhouder (als u ZZP’er bent) over de periode van de inkomensdaling. Het moet dan gaan om minimaal zes opeenvolgende maanden.
  • Een door u ondertekende verklaring over de huidige samenstelling van uw huishouden: aantal personen en leeftijden.

Nadat we uw brief en de gevraagde gegevens ontvangen hebben, bekijken we of u in aanmerking komt voor eenmalige huurverlaging. Binnen drie weken krijgt u dan een brief van Servatius waarin staat of u huurverlaging krijgt en per wanneer die ingaat.

Goed om te weten

  • Als u huurverlaging krijgt, geven wij dit door aan de Belastingdienst. Dit kan gevolgen hebben voor uw huurtoeslag.
  • De Belastingdienst geeft uw inkomen niet door aan Servatius, wij krijgen alleen door in welke inkomenscategorie u valt. Uw privacy is dus gewaarborgd.

Kijk voor meer informatie en veel gestelde vragen en antwoorden op de website van de Woonbond. Of neem contact op met Servatius via 043 – 328 43 00 of stuur een mail naar huuradministratieservatiusnl