Urgentie

Het is in Maastricht mogelijk voor woningzoekenden om urgentie te krijgen. U moet hiervoor wel ingeschreven zijn bij Thuis in Limburg.

Voorwaarden
- De ingeschrevene is tenminste 28 jaar of tenminste één kind behoort tot het huishouden.
- De ingeschrevene is tenminste 6 maanden woonachtig in de gemeente Maastricht en kan dit aantonen met een afschrift uit de gemeentelijke Basisregistratie Personen.
- Het huishoudinkomen is niet hoger dan €36.165 per jaar. 
- In de inschrijfgegevens is het juiste huishoudinkomen vastgelegd.

Hoe werkt het?
Heeft u urgentie gekregen, dan krijgt u een woning aangeboden door Servatius of één van de andere Maastrichtse woningcorporaties. U kunt zelf niet reageren op het woningaanbod van Thuis in Limburg. U krijgt binnen maximaal 1 jaar een passende woning aangeboden. Bij weigering van een passend woningaanbod komt uw urgentie en inschrijving te vervallen en kunt u gedurende de termijn van één jaar geen urgentie meer aanvragen. Bij de toewijzing van een woning houden we geen rekening met woonwensen. Na toekenning van de urgentie kunt u niet meer reageren op de woningpublicaties van Thuis in Limburg.