Achterlaten woning en overname

Zelf aangebrachte veranderingen

Iedereen heeft andere woonwensen. Misschien heeft u wat zaken aangepast om van uw huurwoning bij Servatius helemaal uw thuis te maken. Dat mag natuurlijk, hieronder leest u de regels voor kleine- en grote veranderingen.

Kleine veranderingen

Vloerbedekking of gordijnen noemen we ‘kleine veranderingen’. Deze kunnen blijven zitten, als de nieuwe huurder hiermee akkoord gaat. Als de nieuwe huurder de wijzigingen graag wil overnemen, vult u gezamenlijk het overnameformulier in. Als vertrekkende huurder bent u zelf verantwoordelijk dat alle door de nieuwe huurder overgenomen zaken op het overnameformulier komen te staan. Dit is van belang in verband met de onderhoudsplicht. Wanneer de nieuwe huurder zaken overneemt en dus het overnameformulier tekent, wordt hij automatisch verantwoordelijk voor het onderhoud van de overgenomen zaken.

Grote veranderingen

Een aanbouw of een dakkapel zijn ‘grote veranderingen’. Onze opzichter geeft tijdens de vooropname aan wat er mee moet gebeuren voordat u verhuist. Er zijn drie mogelijkheden:

1. Servatius neemt de wijzigingen over
Als Servatius de wijzigingen overneemt, hoeft  u verder niets te doen. We spreken met u af of u in aanmerking komt voor een vergoeding.

2. De nieuwe huurder neemt de wijzigingen over
U tekent met de nieuwe huurder een overeenkomst voor de over te nemen veranderingen. Dit gebeurt tijdens de eindopname in bijzijn van de opzichter.

3. Wijzigingen worden ongedaan gemaakt
Als de opzichter aangeeft dat de verandering niet kan worden overgenomen, moet u de verandering ongedaan maken. U moet de woning weer herstellen in de oorspronkelijke staat, zoals u de woning bij aanvang van de huur heeft aangetroffen.

Voor meer informatie zie ook Overname begint met goede afspraken en Hoe laat ik mijn woning achter?

Eindafrekening

Binnen zes weken na het beëindigen van de huurovereenkomst, ontvangt u van ons de eindafrekening. Eventuele tegoeden en openstaande bedragen worden dan met u verrekend. Geef altijd uw nieuwe adres door, zodat wij u ook na uw verhuizing kunnen bereiken. De afrekening van de servicekosten voor appartementen gebeurt binnen achttien maanden ná de huuropzegging. Als u bijvoorbeeld in februari 2015 verhuist, dan ontvangt u de afrekening voor juli 2016. Dat heeft te maken met het verrekenen van de servicekosten over alle bewoners na het einde van een kalenderjaar. Ook zijn we voor de afrekening afhankelijk van andere partijen, zoals energieleveranciers, VvE’s en meetinstanties.

Uw verhuizing doorgeven

Vergeet niet uw verhuizing door te geven aan verschillende instanties zoals:

  • de gemeente;
  • uw telefoon-, televisie- en internetaanbieder;
  • uw water- en energieleverancier (noteer zelf de meterstanden en geef ze door);
  • Volta Limburg (als er een boiler of keukengeiser in uw woning aanwezig is);
  • De Belastingdienst (als u huurtoeslag ontvangt). U kunt de huurtoeslag opzeggen of wijzigen via www.toeslagen.nl of 0800-0543.

Tip: uw adreswijzigingen kunt u heel handig regelen via het postkantoor. Hier kunt u ook een formulier invullen waarmee uw post nog enige tijd wordt doorgestuurd naar uw nieuwe adres.