Asbest

Asbest. Dat klinkt vaak eng en gevaarlijk. Dat komt vooral omdat er veel misverstanden over asbest bestaan. Soms is asbest inderdaad gevaarlijk, maar vaak niet. Dat kan verwarrend zijn, daarom informeren wij u over soorten asbest, risico’s en de maatregelen die wij nemen. We geven u ook praktische vuistregels om veilig om te gaan met asbest in uw woning, garage of schuur. Download hier de folder Asbest én uw woning