Bewonerscommissie

Huurders kunnen samen een bewonerscommissie vormen. Zo'n commissie overlegt namens de huurders met Servatius over onderhoud, service, veiligheid, leefbaarheid en ontwikkelingen in het wooncomplex. Maar bijvoorbeeld ook over renovatie en sloopplannen. De bewonerscommissies vervullen vooral een adviserende rol, bijvoorbeeld bij het samenstellen van het servicepakket.
Bij Servatius streven we naar vier bewonerscommissies per rayon, zodat iedere bewonerscommissie namens zo’n 600 huurders spreekt. In de praktijk blijkt dat heel prettig te werken. Bewonerscommissies werken nauw samen met huurdersvereniging Servaassleutel.

Wilt u meer weten over bewonerscommissies, neem gerust contact op met Sami Azizi (wijken oost), s.aziziservatiusnl of Maud Maenen (wijken west) m.maenenservatiusnl.

Wilt u weten of uw rayon al een bewonerscommissie heeft? Of heeft u een vraag, suggestie, verzoek aan uw bewonerscommissie? Hieronder een overzicht van de erkende bewonerscommissies.

bewonerscommissie hoogbouw Daalhof en Wolder     
bewonerscommissie-hoogbouwdaalhof-wolderhotmailcom 

bewonerscommissie hoogbouw Caberg en Brusselsepoort      
bewcom.cabbrupflatsziggonl 

bewonerscommissie gezinswoningen Malberg
BCGWMalberggmailcom

bewonerscommissie Boschpoort
bewonerscommissieboschpoortgmailcom 

bewonerscommissie Limmel    
bewcommissie.limmelgmailcom 

bewonerscommissie Eijsden    
info.bocegmailcom 

bewonerscommissie Heugemerveld    
bcheugemerveldgmailcom 

bewonerscommissie Heugem
infobcheugemziggonl 

bewonerscommissie Wijckerpoort        
bewonerscommissiewijckerpoortgmailcom 

bewonerscommissie Wittevrouwenveld Zuid     
bewonerscom.wvvzuidoutlookcom 

bewonerscommissie Wittevrouwenveld Noord 
bc.wvvnoordgmailcom 

Wij zoeken nieuwe leden voor onze bewonerscommissie