Landelijke huurcommissie

Gegronde redenen om bezwaar te maken tegen de jaarlijkse huurverhoging? Vertoont uw woning ernstige gebreken? Bent u het niet eens met de afrekening servicekosten? Bespreek het eerst met Servatius. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op de landelijke Huurcommissie.

De huurcommissie stelt eerst een onderzoek in. Dan is er een zitting waar beide partijen, huurder en verhuurder,  hun standpunten kunnen toelichten. Ongeveer een maand na de zitting doet de huurcommissie uitspraak. Niet mee eens? Dan kunt u naar de kantonrechter stappen om de zaak opnieuw te laten beoordelen.

Meer weten? Kijk op: www.huurcommissie.nl of  www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning