Scheiden/samenwonen verbreken

Samenwonen verbreken

Als u vanwege een relatiebreuk gaat verhuizen, moet u schriftelijk de huur opzeggen. Ook als uw partner in de woning blijft wonen. Daarmee voorkomt u dat u aansprakelijk bent voor de huurtermijnen die daarna verschijnen. Geef duidelijk aan wanneer het de bedoeling is dat uw partner in de woning blijft wonen.

Echtscheiding

Als u er bij echtscheiding onderling uitkomt wie de woning definitief zal bewonen, kan degene die vertrekt de huur opzeggen. De huur voor degene die blijft, kan dan doorlopen. In dat geval komt het huurcontract op naam te staan van de persoon die in de woning blijft wonen (hoofdhuurder). Vermeld deze beslissing altijd duidelijk in de opzegbrief.  Vermeldt u deze beslissing niet, dan blijft de vertrokken bewoner mede aansprakelijk voor alle plichten die voortvloeien uit het huurcontract. Dat betekent dus ook voor de betaling van de huur!

Als u er niet zelf onderling uitkomt, kan de rechter bepalen wie in de woning mag blijven wonen. Een kopie van de rechterlijke uitspraak is voldoende om het huurcontract met al zijn rechten en plichten over te zetten naar uitsluitend een contract met de door de rechter aangewezen persoon.

Gerelateerde items