Samenwonen / medehuurderschap

Komt er iemand bij u in huis wonen, dan stellen wij het op prijs als u ons daarvan op de hoogte stelt. Vul dit formulier inwonen in en print het uit.

Let op!
- Pas ná toestemming van Servatius kan de 'inwoner' zich in laten schrijven bij de gemeente. 
- De inwonende kan geen aanspraak maken op de woning! Stel u woont samen met de huurder. Als deze vertrekt of overlijdt, kunt u niet zonder meer in de woning blijven wonen. Behalve als u medehuurder bent en/of een duurzame gemeenschappelijke huishouding had met de overleden huurder. Lees hier meer.

Wat is medehuurderschap?

Als medehuurder heeft u dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. Als deze weggaat of overlijdt, wordt u automatisch hoofdhuurder. U hoeft de woning niet te verlaten. U heeft dan alle rechten en plichten die uit de huurovereenkomst voortvloeien.

Wie kan medehuurder worden?

  • Bent u getrouwd of geregistreerd partner van de hoofdhuurder? Dan bent u automatisch medehuurder. Als u tenminste beiden écht in de woning woont. Breng ons op de hoogte als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, zodat er over en weer duidelijkheid is.
  • Als u een samenlevingsovereenkomst heeft, kunt u een schriftelijk verzoek indienen, samen met een kopie van de samenlevingsovereenkomst. Het is niet vanzelfsprekend dat het medehuurderschap wordt toegekend, dat ligt aan de situatie en de duur dat u samenwoont.
  • Als u twee jaar of langer een gemeenschappelijke huishouding voert en bij de gemeente op dat adres staat ingeschreven, dan kunt u schriftelijk medehuurderschap aanvragen. Samen met een uittreksel van bevolkingsregister waarop vermeld staat dat u twee jaar samen woonachtig op dat adres bent.
  • Kinderen, broers en zussen kunnen in principe geen medehuurder worden. Uitzonderingen hierop kunnen inwonende kinderen die ouder dan 35 jaar zijn en altijd bij hun ouders hebben gewoond. Dit wordt echter per situatie beoordeeld.

Bovendien mag u niet van plan zijn om op korte termijn zelf te vertrekken met de bedoeling uw medehuurder, hoofdhuurder te laten worden.  Servatius bekijkt ook of u voldoende financiële waarborg biedt om de huur te kunnen betalen.

Wilt u medehuurderschap aanvragen? Download hier het formulier