Onderverhuur

Onderverhuur mag niet

Het onderverhuren van uw huis is niet toegestaan. Dat is zo ook vastgelegd in onze algemene bepalingen huurovereenkomst woonruimteOok het onderverhuren van uw woning via airbnb staan we niet toe. Doet u dit toch, dan kan dit leiden tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning.

Tijdelijke bewoning mág wel

Indien je student bent en wegens omstandigheden langere tijd in het buitenland zal verblijven (studie/stage/werk) dan kan je, bij uitzondering, toestemming vragen dat iemand in die periode in de woning woont. Hiervoor moet wel duidelijk zijn welke periode het betreft (maximaal zes maanden) en wie er komt wonen. Een verzoek tot toestemming van verhuurder moet schriftelijk gebeuren.

Onder vermelding van de naam van de beoogde tijdelijke bewoner, de vergoeding en ingangsdatum van de periode wordt alles schriftelijk goed vastgelegd.

De huurder moet de huur blijven betalen. De huurder blijft ook te allen tijde verantwoordelijk voor:

- de huurbetaling
- wat er in en met de woning gebeurt
- de personen die in de woning verblijven.