Huurachterstand

Een keer vergeten de huur te betalen? U krijgt dan snel een seintje om huurachterstand te voorkomen. Is er meer aan de hand? Neem dan contact met ons op. Dan zoeken we samen een oplossing.

De huur niet betaald?

Het kan voorkomen dat u uw huur niet op tijd kan betalen. Dan ontvangt u na de 5e van de maand een herinnering. Reageert u hier niet op dan volgt 7 dagen na de herinnering een aanmaning. Mocht u hier vervolgens ook niet op reageren, dan volgt na de 28e een laatste aanmaning waarbij er buitengerechtelijke incassokosten in rekening worden gebracht. Mocht de huur dan nog niet betaald zijn dan nemen wij contact met u op. Dit kan telefonisch zijn, een uitnodiging voor een gesprek op kantoor of een bezoek aan huis. Samen met een medewerker van Servatius wordt dan gekeken naar de eventuele reden(en) van de achterstand en kijken we naar een  passende oplossing, zoals een betalingsregeling. Verzuimt u vervolgens de achterstand te betalen, dan zijn wij genoodzaakt de deurwaarder in te schakelen.

Deurwaarder/incassobureau

Als u niet reageert op onze brieven, geen betalingsregeling met ons treft of als u zich niet houdt aan de gemaakte afspraken, schakelt Servatius de deurwaarder in. Ongeacht de hoogte van de achterstand. De kosten zijn dan voor uw rekening. Het treffen van een betalingsregeling is dan alleen nog mogelijk met de deurwaarder. De kosten hiervoor zijn voor uw rekening.

Kantonrechter

Bij een huurachterstand van drie maanden of meer, vraagt Servatius de kantonrechter om de huurovereenkomst te ontbinden.

Privacy

Servatius gaat zorgvuldig om met de gegevens van klanten met huurachterstand en waarborgt de privacy van deze klanten.

Meer informatie over huurachterstand? 

Neem contact op met onze afdeling huurincasso, T. 043-32 84 300.