Huur betalen

Eigenlijk is het heel simpel: wij zorgen ervoor dat u een goede woning heeft, u betaalt ons maandelijks huur. We spreken met u af dat de huur vóór de eerste van de maand bij ons binnen moet zijn. Dit betekent dat als u bijvoorbeeld de maand november moet betalen, de betaling vóór 1 november binnen moet zijn bij Servatius.

Betalen doet u bij voorkeur via automatische incasso. Hiermee machtigt u Servatius om maandelijks het bedrag voor de huur van uw bank- of girorekening af te laten schrijven. Wel zo gemakkelijk: uw huur wordt zo (bij toereikend saldo) altijd op tijd betaald en nooit vergeten. Bij het tekenen van het huurcontract kunt u het machtigingsformulier invullen. Mocht u dat niet gedaan hebben dan kunt u hier alsnog een aanvraag voor een incassomachting doen. Een andere manier van betalen is door middel van een acceptgiro. Vanwege veiligheidsoverwegingen nemen wij geen contant geld in ontvangst. 

Aanvraag incassomachtiging

Wilt u uw maandelijkse huur middels een automatische incasso betalen, vul dan het formulier in. U ontvangt dan van Servatius binnen tien werkdagen twee machtigingsformulieren. Een voor uw eigen administratie en een formulier stuurt u getekend retour. 

Vraag hier uw automatische incasso aan.

Nieuw rekeningnummer? 

Als u een nieuw rekeningnummer heeft, én de maandelijkse huur via automatische incasso betaalt, dan moet u opnieuw het formulier 'automatische incasso' invullen. 

Wijziging rekeningnummer

Heeft u Servatius gemachtigd om de huur van uw rekening af te schrijven? En is uw rekeningnummer gewijzigd? Geef uw juiste rekeningnummer door via het formulier wijziging rekeningnummer

Acceptgiro

Wij kunnen u ook iedere maand een acceptgiro toesturen. U zorgt dan zelf dat u de huur op tijd betaalt.