Algemene bepalingen

Vanaf 9 oktober 2013 gelden voor alle huurders nieuwe algemene huurvoorwaarden. De nieuwe huurvoorwaarden vervangen de huurvoorwaarden van alle bestaande huurovereenkomsten. Ze sluiten aan bij het geldende huurrecht en bij het beleid van Servatius. Actuele onderwerpen krijgen in deze nieuwe voorwaarden extra aandacht, zoals leefbaarheid, kleine herstellingen en de kwaliteit van het gehuurde.

Algemene bepalingen huurovereenkomst woonruimte