Bewonerskrachten in de wijk

Bewonerskrachten zijn bewoners van Servatius die actief in de wijk een oogje in het zeil houden. Het zijn getrainde bewoners die hart hebben voor hun wijk. Ze helpen mee om de wijk veiliger en leefbaarder te maken.

Ze maken wekelijkse wandelrondes door de wijk en geven gebreken en onveilige situaties door aan Servatius. Ze letten bijvoorbeeld op afval, onveilige situaties door groen dat niet goed wordt onderhouden. De Bewonerskrachten hebben ook een sociale functie in de wijk. Ze heten nieuwe bewoners welkom en informeren hun over de leefregels in de wijk. Indien nodig spreken ze buurtbewoners aan op hun (woon)gedrag of verbinden zij hen met de juiste (hulpverlenings-)instantie.

Er zijn 50 bewonerskrachten actief verdeeld over tien teams in de wijken Heugem, Heugemerveld, de Heeg, Caberg, Wittevrouwenveld, Daalhof, Limmel, Pottenberg, Mariaberg, Wyckerpoort en Malberg. Bewonerskrachtenteams zijn samengesteld conform de opbouw in de wijk (onder meer leeftijd, geslacht en afkomst).

In de wijken waar Bewonerskrachten actief zijn, horen wij vaak dat de wijk schoner is en de buurtbewoners zich meer gehoord en veiliger voelen sinds de komst van de Bewonerskrachten. Bewonerskrachten zijn een prachtig voorbeeld van SamenDoen in de wijk waar Servatius trots op is.

Meer over Bewonerskrachten
Geslaagde opruimactie Bewonerskrachten Heugem Artikel De Limburger: Zo houden deze bewoners hun eigen wijk leefbaar
Bewonerskrachtenteams stellen zich voor
Bewonerskrachten Heugem Bewonerskrachten Caberg